• Hiểu được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân tích tầm quan trọng sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
  • Cấu trúc sổ tay dịch vụ khách hàng, an toàn phòng xét nghiệm
  • Ứng dụng, biên soạn những thành phần của sổ tay dịch vụ khách hàng và sổ tay an toàn trong PXN


 Mục tiêu khóa học: 

Sau khi học xong học viên có khả năng: 

- Nhận biết được vai trò của hệ thống quản lý chất lượng, phân biệt xác nhận giá trị sử dụng, thẩm định phương pháp xét nghiệm 

- Diễn giải khái niệm, vai trò, ý nghĩa và các phương pháp xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm 

- Áp dụng tính độ đúng, độ chính xác, độ chụm, độ tái lặp, độ không đảm bảo đo của các xét nghiệm. 

- Thiết lập khoảng tham chiếu và khoảng tuyến tính của xét nghiệm. 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về vai trò của từng chuyên ngành: Hóa sinh; Huyết học; Vi sinh; Ký sinh trùng trong chẩn đoán bệnh lý y học.

- Trình bày được nguyên lý của một số kỹ thuật trong 4 chuyên ngành học.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong một số quy trình kỹ thuật quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý y học.

- Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào lâm sàng và các lĩnh vực có liên quan.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ:

- Cử nhân hóa học, Cử nhân Sinh học, Dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh.

- Cá nhân muốn tìm hiểu và nắm vững kiến thức cơ bản chuyên ngành xét nghiệm

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Lớp kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm: 360 tiết – 3 tháng theo TT 41

- Lý thuyết: 216 tiết (2 tháng 2 tuần - Học E-Leaning - Học tại nhà)

- Thực hành: 144 tiết (2 tuần - Học tập trung - Tại Bộ môn xét nghiệm Tp HCM)

dự kiến vào 19/8- 06/9/2019

- Thi và ôn tập: 2 tuần