- Trình bày được những kiến thức cơ bản về vai trò của từng chuyên ngành: Hóa sinh; Huyết học; Vi sinh; Ký sinh trùng trong chẩn đoán bệnh lý y học.

Giả thích được nguyên lý của một số kỹ thuật trong 4 chuyên ngành học.

- Thực hiện được các thao tác cơ bản trong một số quy trình kỹ thuật quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý y học.

Vận dụng kiến thức chuyên ngành vào lâm sàng và các lĩnh vực có liên quan.